Лизинг Сървисис
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Лизинг Сървисис
Акорт Инс
Bulgarian English

Финансов анализ и Управление на риска за Фирми

Основната цел 1. е да повишите конкурентоспособността си като използваме моделите за Финансов Анализ на клиенти и доставчици и правилно управление на Рисковете, особено по удовлетвореност на клиенти и доставчици. С консултантската ни помощ ще придобиете рефлекс редовно да събирате вземанията си от едните и да изисквате навременни и правилни доставки от другите.
Основната цел 2. е да фокусирате вниманието си към проблеми, ограничаващи рентабилността. Мениджмънт, базиран на постоянно търсене и отстраняване на тесни места в ключовите процеси на фирмата, ориентиран преди всичко към повишаване на реалните печалби (а не имагинерния оборот) при генериране високо качество за клиента, което Ви прави уникални.

-Какво Ви предлагаме:

Финансов анализ, оценка и управление на Рисковете за фирми при взаимоотношенията им с техните бизнес партньори, като еднократен проектен анализ или на база месечен абонамент и системен мониторинг. Продуктът в частност съдържа:

Поглед към собствения бизнес през призмата на Рисковете и тяхното правилно обезпечаване.

-Апетитът за повече сделки срещу нарастване на рисковете

-Увеличение на портфейла срещу качеството и «здравословността» на портфейла

-Правилно управление на потоците от информация и статистически данни (в това число приходи, разходи, печалба, бъдещи очаквания и прогнози)

Рискове. Правилна оценка на рисковете и прилагане на Финансов и Кредитен анализ. Видове рискове и Оценка

-Правен, Финансов и кредитен анализ на клиенти и доставчици; Видове.

-Финансов и кредитен анализ на собствената дейност в нейната цялост

-Правилен начин на обезпечаване; Публична информация и Регистри

Управление на взаимоотношенията с доставчици и клиенти. Оценка, Мониторинг на рискови операции.

-Консултации във връзка с обезпечаване редовността и правилността на доставките.

-Консултации във връзка с извънсъдебно и съдебно събиране на вземания.

-Консултации във връзка с Продажба на части от портфейла. Вторична реализация.

-За какво ни е това?

Последните бизнес анализи показват, че съвременната фирма (независимо микро, малка, средна или голяма) преди да си е осигурила счетоводител и юридически съветник, трябва да разполага с правилния Финансов аналитик и Риск мениджър, иначе дейността на горе споменатите двама бързо може да се обезсмисли за фирмата.

Защото ще повишим заедно конкурентоспособността Ви. Ще се научим Финансовият Анализ и правилното управление на Рисковете да се превърне в осъзнат, нормален ежедневен процес.

Защото ще повишим както удовлетвореността на нашите клиенти и доставчици, така и Нашата, в следствие на редовно събиране на вземанията от едните и навременни и правилни доставки от другите.

Защото на пазара почти не се предлага подобна услуга за микро-, малките и средни фирми.

Защото ще можете да растете посредством реална печалба, а не имагинерни обороти.

Защото сме лоялни и конфиденциални към своите клиенти.

Всеки клиент има право на един работен ден безплатен консултинг. Цените за услугите са в зависимост от това, дали се търси еднократен проектен анализ или системен мониторинг на месечен абонамент.

Цената за еднократен анализ на един български клиент/ доставчик/ партньор е:

/p>

-75 лв. без ДДС ако този клиент/ доставчик/ партньор е компания с оборот до 1. Мио. Лв.

-125 лв. без ДДС ако този клиент/ доставчик/ партньор е компания с оборот до 5. Мио. Лв.

-250 лв. без ДДС ако този клиент/ доставчик/ партньор е компания с оборот над 5. Мио. Лв.

По договаряне при работа с чуждестранни клиент/ доставчик/ партньор

Цените за системен мониторинг на месечен абонамент се определят в зависимост от броя клиент/ доставчик/ партньори, с които фирмата Ви работи:

-350 лв. без ДДС за първия месец и 200 лв. без ДДС мес. за всеки следващ месец при работа с до 10 клиента/ доставчика/ партньора

-550 лв. без ДДС за първия месец и 300 лв. без ДДС мес. за всеки следващ месец при работа с до 30 клиента/ доставчика/ партньора.

-По договаряне при работа с над 30 клиента/ доставчика/ партньора

Аз съм Борислав Тодоров. От 2002 г. до сега работя в Лизинговата индустрия като заемам различни длъжности, в това число Управител, във водещи български компании, занимаващи се с Лизинг.

От 2002 г. съм член на управителния съвет, а от 2011 г. и Съпредседател на Българска Асоциация за Лизинг. Автор съм на учебника „Лизингът като бизнес – Финансово-Правна Теория и Икономическа Практика“.

Изнасям лекции по Лизинг и Финансов анализ и Риск мениджмънт пред различни учени заведение, форуми и центрове за следдипломна квалификация като: програма на СУ Св. Кл. Охридски „Master of Financial Management – Degree Master’s programme with the University of Montesquieu – Bordeaux IV“, Международния банков институт, Китов Център, Икономическия университет Варна, ВУЗФ, КРИБ.

През 2015 г. съм избран за член на Арбитражната колегия на Арбитражния съд при КРИБ. През 2016 г. ставам член на Комисията за помирителни спорове по финансови услуги към Комисия за Защита на Потребителите.

През ноември 2015 г. съм отличен за Мистър Икономика 2015 в категория “Финанси и застраховане”.

На разположение имам екип от професионалисти, с които вече повече от 10 години гарантираме Успехът на нашите клиенти. За нас всеки клиент е уникален сам по себе си и ние не се опитваме да го „облечем” в нашите виждания и модели, а да намерим пасващата форма за неговия бизнес.

Създадено от OnlineMarketing.bg