Начало

Leasing-bg.com представлява информационен портал на финансова тематика.

Сайтът съдържа данни за видовете лизинг и тяхното използване на достъпен език.