Какво представлява финансовият анализ

Това е един от най-важните елементи на управленските процеси на дадена фирма. Той е един прогнозен и диагностичен процес, който изследва състоянието на средствата и техните резултати от цялостната дейност на фирмата, с ясната цел да подобри и повиши пазарната си стойност.

Анализът на една фирма помага за:

  • Изготвянето на оценка на включените задачи в бизнес програмата;
  • Установяването на причини за затруднения;
  • Оценка на развитието на предприятието и неговото състояние;
  • Разкритието на влиянието на факторните видове върху финансовите крайни резултати и печалбата;
  • Усъвършенстването на финансовото управление.

 

Финансов анализ

Каква е задачата на анализа

Целта му е да даде важни отговори на следните въпроси:

  • Да покаже отчет за сравняване на постигнатото и планираното през дадения период и дали има неизползвани резерви за повишаването на финансово-икономическия резултат;
  • Да изложи на показ степента на обезпечение със средства и какви са вероятностите да изплатят задълженията си;
  • Каква е зависимостта от клиенти, кредитори и доставчици;
  • Каква е информацията за позициите и мястото на фирмата, спрямо нейните конкуренти.