Финансов или оперативен лизинг

Каква е разликата между финансов и оперативен лизинг

Какво означава лизинг

Това е финансов инструмент, който дава възможност на клиента да използва движими или недвижими вещи временно. Този вид кредит се определя с договор, който се сключва между лизингополучателя и лизингодателя. Лизингът е създаден за тези клиенти, които не разполагат с необходимата сума веднага, но искат да употребяват определен актив. За Ваша сигурност, Вие определяте размера на вноската за погасяване на финансовия кредит. Небанковите институции Ви дават бърз заем, без да чакате.

Read More

Пълен и частичен кредит

Каква е разликата между пълен и частичен данъчен кредит

Кой е основният инструмент за правилно функциониране на данъка

Заплатено ДДС при услуга по облагаема пратка или получаване на стока, може да бъде приспаднато от регистрирани хора по ЗДДС и това е един от основните инструменти за коректното и правилно функциониране на контрибуцията.

Read More

Финансов анализ

Как се прави финансов анализ на фирма

Каква е същността на финансовия анализ

Това е един от най-важните елементи на управленските процеси на дадена фирма. Той е един процес, който изследва състоянието на финансите и техните резултати от цялостната дейност на фирмата, с ясната цел да подобри и повиши пазарната си стойност. Има лицензирани небанкови кредитни институции, които ще помогнат на Вашия бизнес с кредит. По този начин ще постигнете високи цели, без да се притеснявате, че нямате готови пари на момента. 

Read More

Оперативен лизинг

Защо да изберем оперативен лизинг

Какво представлява оперативният лизинг

Оперативният лизинг, според проучвания, е по-малко разпространен в България, в сравнение с финансовия. Представлява наемни взаимоотношения между клиента и лизингодателя, като не е строго задължително той да завърши с покупка на автомобила. Друг плюс е, че общинският данък е по-нисък. Тук застраховките за щета и кражба са за сметка на лизингодателя. След изтичане на срока на договора, краткосрочен или дългосрочен, клиентът има право да върне или замени автомобила. Едно от предимствата на този кредит е освобождаване от самоучастие. Много подходящ е за юридически лица, с фирми, нуждаещи се от обновяване на автопарка си. 

Read More

Автомобил на лизинг

За какво да внимаваме при покупка на кола на лизинг

Има ли вариант да си купим нова кола, без да притежаваме готови пари 

Най-често срещаното средство за покупката на нова кола е лизингът. Важно е да знаем, че договорът за продажба на кола на изплащане и този за лизинг са две различни неща. При продажбата с изплащане, задълженията и правата на купувача и продавача са равностойни. При договора на лизинг, интересът е в полза на лизингодателя и сумата, която получава служи за гаранционен депозит.

Read More

Финансов анализ

За какви стоки и услуги не може да се използва данъчен кредит

Какво е данъчен кредит

Чл.68. (1) гласи, че сумата на целия данък  може да се приспадне от данъчните задължения за:

  • Получени помощи или вещи по доставка, която се облага;
  • Направен аванс, възникнал преди данъчното събитие за облагаемата доставка;
  • Направен внос;
  • Изискуем данък по глава осма, като платец.

Read More