Каква е разликата между финансов и оперативен лизинг

Какво означава лизинг

Това е финансов инструмент, който дава възможност на клиента да използва движими или недвижими вещи временно. Този вид кредит се определя с договор, който се сключва между лизингополучателя и лизингодателя. Лизингът е създаден за тези клиенти, които не разполагат с необходимата сума веднага, но искат да употребяват определен актив. За Ваша сигурност, Вие определяте размера на вноската за погасяване на финансовия кредит. Небанковите институции Ви дават бърз заем, без да чакате.

Какво представлява финансовият лизинг

Финансовият кредит се осъществява със сделка между лизинговото дружество или доставчика на активи и лизингополучателя. След пълното изплащане на стойността на актива, лизингополучателят се превръща в негов собственик, според договора. Така той поема всичките видове разноски, рискове и предимства. Този вид финансов кредит е предназначен за автомобилите. Можете да карате модерна и бърза кола, без да се притеснявате, че нямате готови пари. Автомобилът може да се използва от лизингополучателя, поемайки всички разходи за него през експлоатационния период, като през това време изплаща актива. Някои лизингови дружества предоставят бонуси, че използвате финансов заем, като безплатен годишен преглед, винетки, застраховка “Зелена карта” и други. 

Какво представлява оперативният лизинг

Оперативният кредит, според проучвания, е по-малко разпространен в България. Представлява наемни взаимоотношения между клиента и лизингодателя, които не е строго задължително да завършат с покупка на автомобила. След изтичане на срока на оперативния договор, краткосрочен или дългосрочен, клиентът има право да върне или замени автомобила. Едно от предимствата на оперативния кредит е освобождаване от самоучастие. Много подходящ е за юридически лица, с фирми, нуждаещи се от обновяване на автопарка си. 

Оперативният заем Ви позволява да използвате превозното средство само за периода, за който Ви е нужно. След приключването на договора, Вие можете да изберете няколко възможни варианта:

  • Да доплатите остатъка от стойността на вещта и да станете неин собственик;
  • Да върнете колата, като платените вноски останат за наем от временното й ползване;
  • Да поискате дадените пари до момента, да послужат като първоначална вноска за наема на друга кола, след като върнете първата. Благодарение на оперативния вид, Вие винаги ще сте с по-нова и по-стойностна кола.