За какви стоки и услуги не може да се използва данъчен кредит

Какво е данъчен кредит

Чл.68. (1) гласи, че сумата на целия данък  може да се приспадне от данъчните задължения за:

  • Получени помощи или вещи по доставка, която се облага;
  • Направен аванс, възникнал преди данъчното събитие за облагаемата доставка;
  • Направен внос;
  • Изискуем данък по глава осма, като платец.

Read More