Защо да изберем оперативен лизинг

Какво представлява оперативният лизинг

Оперативният лизинг, според проучвания, е по-малко разпространен в България, в сравнение с финансовия. Представлява наемни взаимоотношения между клиента и лизингодателя, като не е строго задължително той да завърши с покупка на автомобила. Друг плюс е, че общинският данък е по-нисък. Тук застраховките за щета и кражба са за сметка на лизингодателя. След изтичане на срока на договора, краткосрочен или дългосрочен, клиентът има право да върне или замени автомобила. Едно от предимствата на този кредит е освобождаване от самоучастие. Много подходящ е за юридически лица, с фирми, нуждаещи се от обновяване на автопарка си. 

Оперативният лизинг Ви позволява да използвате автомобила само за периода, за който Ви е нужен. Много удобен вариант. След приключването на договора, Вие можете да изберете няколко възможни варианта:

  • Да доплатите остатъка от стойността на актива и да станете негов собственик;
  • Да върнете автомобила, като платените вноски останат за наем от временното му ползване;
  • Да поискате дадените пари до момента, да послужат като първоначална вноска за наема на друга кола, след като върнете първата. Благодарение на оперативния лизинг, Вие винаги ще сте с по-нова и по-стойностна кола.

Оперативният лизинг се използва по-скоро за наемането на коли, не толкова за закупуването им. Основният момент тук е, че Вие наемате автомобила за определен период от време, като след изплащането на последната вноска по кредита, Вие връщате колата на лизингодателя. За разлика от другия вид кредит – финансовия, при който е задължително придобиването на вещта.

С други думи казано, оперативният лизинг е договор за наем, при който Вие не можете да станете собственик на движимото имущество.

Можете да намерите изцяло лицензирана и сигурна небанкова кредитна институция, при която да кандидатствате онлайн и да получите бързи пари в кеш. Финансиращата Ви фирма ще тегли вноски от Вашата заплата за изплащането на кредита. По този начин ще сте спокойни, че връщате парите навреме.

Този вид кредит е много подходящ за фирми, които искат да са непрекъснато с обновени и осъвременени коли в собствения си автопарк. Така те не са задължени да придобият собственост върху наетите превозни средства. Предпазват се фирмите от застаряване на моторните средства и се предлагат доста по-ниски плащания, отколкото при другите финансови възможности.