За какво да внимаваме при покупка на кола на лизинг

Има ли вариант да си купим нова кола, без да притежаваме готови пари 

Най-често срещаното средство за покупката на нова кола е лизингът. Важно е да знаем, че договорът за продажба на кола на изплащане и този за лизинг са две различни неща. При продажбата с изплащане, задълженията и правата на купувача и продавача са равностойни. При договора на лизинг, интересът е в полза на лизингодателя и сумата, която получава служи за гаранционен депозит.

Ако мечтаете за нова и хубава кола, но нямате готови пари накуп, можете да сключите договор с изцяло лицензирана и сигурна фирма за лизинг. Бързото и лесно одобрение онлайн звучи лесно и хубаво, но трябва да знаете, че има лихви и Вашата кола се оскъпява. Съществуват и други разновидности, за които трябва да помислите, преди да го осъществите. 

Вашият лизингодател е необходимо да бъде лицензирано дружество, тоест да отговаря на критериите, предвидени от закона. С този договор, Вие започвате изплащането на вноски и получавате правото да употребявате колата, без да е Ваша все още. След изтичането му, Вие придобивате възможността да станете собственик на превозното средство.

Какви рискове крие този вид заем

  • Рискът от случайно повреждане или унищожаване на колата, е за Ваша сметка, защото Вие сте лизингополучателят. Вие сте отговорни за превозното средство и всичките щети, свързани с него. Застрахователните премии, поддръжки, данъци и разходи са за Ваша сметка;
  • Сключвайки договор за лизинг, не се прехвърля правото на собственост, а само възможността да ползвате колата. След изплащането на последната вноска, автомобилът може да стане Ваш. Печалбата на лизингодателя е лихвата, с която се облагат вноските за колата. Необходимо е да внимавате дали лихвата е фиксирана, защото ако не е, лизингодателят може да я увеличи;
  • Необходимо е да имате постоянен адрес в Република България, всичките приложения да бъдат заверени нотариално и да бъде вписано всичко в Централния регистър на особените залози. Това дава право на кредитодателя да подаде жалба в Районния съд за започването на заповедно производство срещу Вас, при неизпълнение от Ваша страна по лизинговите вноски;
  • За да може да бъде направена преценка дали ще можете да изплащате парите, Вие попълвате анкетна карта за имуществено състояние и според тези данни се извършва проверка в кредитната Ви история.

Имате възможност да се откажете от лизинга на кола в 14- дневен срок, считан от подписването му, без да дължите неустойка или обезщетение, като се налага да върнете колата и да платите съответните лихви.